Рейки

РейкиРейки е форма на алтернативна медицина, разработена (преоткрита) през първата половина на 20 век от Д-р Микао Усуи в Япония. Излизайки извън Япония, Рейки добива широка популярност в Европа и САЩ. Името Рейки идва от Японските йероглифи Рей (означаващ „вселена“, „дух“, „душа“) и Ки (също и Чи) (означаващ „енергия“, „живот“). Прието е да се превежда като „Универсална жизнена енергия“. Учителят по Ци Гун, Мантак Чиа, дефинира ци (китайския еквивалент на ки) като: „енергия, въздух, дихание, вятър, жизнен дъх, жизнена същност" - „активиращата енергия на вселената". Ци Гун е древна азиатска лечителска наука. Тя цели да усили и съхрани ци чрез насочване движението на енергията вътре в тялото. Ци или ки е електрическа по тип енергия, която създава тялото и определя здравословното състояние. Когато ки напусне живия организъм, отива си и животът. Ци или ки е и основната жизнена сила на Земята, планетите, звездите и небесата и тези енергийни източници влияят върху ки енергията на живото тяло. Всичко живо съдържа ки и я излъчва - тя е биомагнитната енергия на аурата.

Рейки не е религия, нито е свързана с някаква религия. Тази жизнена енергия е източникът на самия живот и е далеч по-древна и като понятие, и като факт от всяка религиозна философия.

Учение

Според своите привърженици, Рейки е универсална жизнена енергия, която може да бъде използвана и с лечебен ефект. Всеки може да получи достъп до тази енергия посредством процеса на иницииране, настройване, извършено от Рейки Мастер.

Привържениците на Рейки твърдят, че това е холистична терапия, която постига лечение на физическо, ментално, емоционално и духовно ниво. Вярва се, че Рейки енергията протича през тялото и ръцете на лечителя и достига реципиента или местата, нуждаещи се от енергия или лечение.

Практика

Обичайната Рейки процедура включва цялото тяло, но Рейки може да се отдава и само на отделни позиции. Самата процедура включва поставянето на ръцете на практикуващия на точно определени позиции върху тялото на реципиента, като ръцете може и да нямат допир с тялото, а да стоят на няколко сантиметра от него. Обикновено ръцете се задържат между 3 и 5 мин. на една позиция, а цялата процедура трае между 45 и 90 мин.

Най-забележимият незабавен ефект от процедурата обикновено е състоянието на дълбока релаксация, както и приливът на сила и енергия. В някои случаи може да се появи и освобождаване на емоции. Реципиентите често споделят усещане за затопляне или леко изтръпване на третираното място, без значение дали ръцете на практикуващия са в допир с мястото или са на разстояние от него. Твърди се, че Рейки процедурата стимулира естествените лечебни процеси, затова обикновено не се наблюдава моментално „излекуване“ на специфичните здравословни проблеми. За лечението на хронични състояния се препоръчва серия от три или повече процедури на интервали между 1 и 7 дена. Полагането на ръце Върху тялото на човек или животно с цел да се облекчи болката е древно като инстинкта. Първото нещо, което повечето хора правят, когато изпитват болка, е да сложат ръцете си върху болното място. Когато детето падне и си ожули коляното, то иска майка му да го докосне (или целуне), за да се почувства по-добре. Ако детето е с температура или е болно, майката инстинктивно слага ръце върху челото му. Човешкото докосване носи топлина, спокойствие и изцеление. А също и нежност и обич. Ако изпитват болка, кучето или котката инстинктивно започват да ближат болното място - по същите причини, по които човек използва докосването с ръцете си. При животните майките също ближат малките си, когато те страдат. Това просто действие лежи в основата на всички техники на лечение чрез докосване.

Въздействието на Рейки.

- Рейки увеличава потенцала на жизнената енергия и интензивността на аурата - дава енергия на всички органи и системи в организма, което ги привежда в естественото им енергиино и функционално състояние на Здраве.

- Рейки активизира очистителните процеси в организма и стремежът му да изхвърли всичко ненужно: токсини, чужди тела и енергии, вредни вълни от различен пройзход и др.

- Рейки създава баланс на енергиите в Чакрите и Аурата, което е особено важно както за физическото и душевното здраве така и за благополучието. Увеличаването на енергииния потенциал и баланс в чакрите и аурата спомага за освобождаването от стрес и кодировки /подсъзнателни записи или енергиини структури в аурата/.

- Рейки спомага за освобождавание от отрицателни емоций, мисли и чувства, който са един от главните причини за блокиране и разбалансиране на енергиите. Помага да се справим с вредни навици и привички.

- Рейки помага по-леко да се преодоляват всякакви кризисни ситуации. Създава Хармония и Любов в междуличносните отношения в семеиството, в работния колектив и др. Увеличава съзидателността и нивото на съзнателно възприятие.

- Рейки е напълно безопасно, както за приемащия Рейки така и за целителя /през него преминава огромен поток от енергия и когато и колкото му е необходимо остава в него/. Това е най-бързото и лесно за усвояване учение. Рейки няма никаква религиозна насоченост и не противоречи на никое рилигиозно вярване. Не изисква никакви режими, диети, упражнения, ритуали, отказване от любими неща и др.

- Рейки е предимно ЦЕЛИТЕЛНО изкуство, под целителсво и изцеление би следвало да се разбира привеждане на всичките елементи на физическото и финните тела в цялост - хармония, баланс - в естественото им заложено от природата /Бога/ състояние. Рейки не отрича и не е в конфликт с многобройните лечебни методи и с официалната медицина.

- С Рейки може да се помага - въздейства от растояние /дистонционно/ на хора, животни, растения; на определени ситуация или събитие; на определен проблем, както сегашен така и в миналото; на миналото ни и на бъдещето ни.

Как лекува Рейки

Процесът на усвояване започва с Рейки I. След първоначалното настройване човек просто трябва да положи ръце, за да лекува - или върху болното място, или като използва позициите на ръцете за цялото тяло. Ки енергията се грижи за останалото, без да има нужда от насочване, като протича през ръцете на лечителя Лечителят може да знае или да не знае къде е необходимо лечение, но енергията притежава интелигентност, далеч надхвърляща човешката, и ще отиде там, където трябва. Тя не се извлича от лечителя или от аурата му, а от Първоизточника на живота. Лечителят полага ръце в серия от позиции, съставляващи сеанса, а Рейки извършва останалото. Енергията лекува на всички телесни равнища - психическо, емоционално, умствено и духовно.

Енергията Рейки лекува човека цялостно. Например, при лечението на главоболие, Рейки може да излекува и други органи и равнища. Макар ръцете на лечителя да са върху болното място - главата, първоизточникът на главоболието много често е храносмилателната система. Ако главоболието се дължи на проблеми в храносмилането, освен към болката в главата, енергията отива и към червата. И двете области са на физическо ниво. Ако за главоболието има емоционални причини, например стрес, Рейки лекува и на това равнище. Същото става и когато първоизточникът на болката е на умствено или духовно телесно равнище. Ако пациентът има и друго заболяване, например алергия, Рейки ще подейства и там, независимо дали болният го е споменал пред лечителя или не.

Хората и животните, не са само физически същества. Ние притежаваме плътно физическо тяло, което може да бъде непосредствено видяно или усетено чрез допир, но имаме и три други тела. Те са невидими, нематериални нива, съставени от ки, и те управляваш състоянието на физическото тяло. Лечението не може да бъде само физическо, то трябва да включва и вибрационните енергийни тела. Докато традиционната медицина лекува само физическото тяло, нетрадиционното лечение - и особено Рейки - лекува всичките четири тела. Затова то отива много по-далеч от медицината и резултатите от него са далеч по-цялостни. В примера с главоболието взимането на аспирин може да облекчи болката, но по никакъв начин няма да излекува първоизточника. Рейки се занимава не само с очевидната болка, но и с причината за нея. При взимането на аспирин болката вероятно ще се завърне след три часа; но с Рейки главоболието ще изчезне за постоянно.

Рейки Принципи са:

Точно днес, не се гневи (за минали неща).

Точно днес, не се тревожи (за бъдещето).

Уважавай родителите си, учителите си и по-възрастните.

Изкарвай прехраната си честно.

Бъди благодарен за всичко.