Аурикулотерапия

Друга форма на акупунктура е ушната акупунктура. На ушната мида има над120 точки за въздеиствие върху организма. Аурикулопунктурата е ефективна при много функционални заболявания,успокояване на болкови синдроми и стресови състояния.

Ушната мида може да се използва и като диагностична система, допълваща другите диагностични методи.

Като заболее някой орган, неговата точка на ухото става много чувствителна и болезнена. В много случаи аурикулопунктурата е с много по-голяма ефективност в сравнение с корпоралната акупунктура, особено за обезболяване.