Акупресура

Според традиционната Китайска медицина върху човешкото тяло има приблизително 2000 акупунктурни точки. Тези точки са свързани помежду си посредством 20 мислени пътечки (12 основни и 8 вторични), наречени меридиани. Тези меридиани имат способността да провеждат енергия, или “чи”, между повърхността на тялото и вътрешните органи. Всяка точка оказва различно влияние върху “чи-то”, което преминава през нея. Вярва се, че “чи” помага за регулиране на баланса в тялото. “Чи” зависи от противоположните сили инг и янг, които олицетворяват положителната и отрицателната енергия във вселената и в човешкото тяло. Също така се вярва, че акупунктурата запазва баланса между инг и янг, като по този начин осигурява нормалното протичане на “чи” в тялото и възстановява физическото и психическото здраве на пациента.