Ароматерапия

Лечението с аромати или т.нар. ароматерапия, през последните години се развива все повече като един от най-ефикасните природосъобразни методи. В много страни вече са създадени специални оранжерии за цветя и билки за лекуване с аромати. Аромамасажът е алтерантивен терапевтичен метод, при който етеричните масла изявяват специфичното си въздействие върху тялото и душата. Той използва основите елементи на класическия западен масаж и знанията и опита на ароматерапията.

 

За разлика от нервите на другите сетива, обонятелните нерви, предаващи сигнала за даден аромат към мозъка, са директно свързани с онази част от централната нервна система, която контролира ендокринната система, отделяща хормони. Тези хормони оказват влияние върху растежа и несъзнателните жизнени функции като сърдечен ритъм, дишане, храносмилане, телесна температура и глад. Пленителният свят на ароматите, чрез носа достигат до лимбичната система на мозъка и предизвикват непосредсрвени реакции.